חוק הפלת”ד – פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

תקציר

בישראל, כאשר לאדם יש ביטוח חובה – תחום הפיצויים למי שנפגע בתאונת דרכים מאוגד תחת חוק אחד. אילו עקרונות מנחים את החקיקה? כיצד מוגדרת תאונת דרכים? מה צריך לעשות כדי לקבל את מה שמגיע לכם במסגרת חוק הפלת”ד? כל המידע

על מנת להבטיח שכל המעורבים בתאונת דרכים אשר נפגעים בגופם ו/או בנפשם, יזכו לפיצוי עקב הנזק הגופני או הנפשי אשר חוקק בישראל חוק הפלת”ד – חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים יוצר מסגרת משפטית ברורה למדי, אשר קובעת אחריות מוחלטת המבטיחה פיצוי לכולם, ללא קשר לגורם האחראי לתאונה. חוק הפלת”ד מגלם חשיבה סוציאלית שבמסגרתה עניינו של הניזוק הוא העיקר.

מהו חוק הפלת”ד – חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים?

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אשר נחקק בשנת 1975, עוסק בפיצוי עבור נזקי גוף ו/או נפש  שנגרמו בתאונת דרכים. החוק לא עוסק בפיצוי עבור נזק לרכוש.

לפני שנחקק חוק הפלת”ד, נכללו תביעות בגין תאונות דרכים במסגרת תביעות נזיקין ורשלנות. החקיקה היחודית יצרה עילת תביעה יחודית אשר הסדירה את תחום נזקי הגוף בעקבות תאונות דרכים. כיום, מי שהיה מעורב בתאונת דרכים בין אם תאונה עצמית כנהג או שהיה נוסע ברכב או שהיה הולך רגל ונפגע בגופו או בנפשו מרכב (למעט במקרים ספציפיים שנפרט בהמשך) זכאי לפיצוי, והשאלה הרלוונטית היחידה הינה גובה הפיצוי.

פגיעה בגוף משמע שהמעורב בתאונה נזקק לטיפול רפואי או נפשי. הטיפול יכול להיות קצר כמו פניה חד פעמית לחדר מיון/רופא או טיפול ממושך כמו אשפוז בבי”ח ו/או טיפולים רבים ו/או חו”ח פטירה. במקרים חריגים, גם בן משפחה של הנפגע שחווה טראומה נפשית כתוצאה מכך שראה את התאונה במסגרתה נפגע בן משפחתו או שמע עליה בסמיכות לאירוע, יוכל לתבוע.

פיצויים לנפגעי תאונות דרכים נקבעים על פי מספר גורמים: היקף הנכות, גיל הנפגע/ת, פגיעה בכושר ההשתכרות, היקף הטיפולים הרפואיים שעבר או צפוי לעבור הנפגע ועזרה לעבר או לעתיד. גם אם לא נקבעת נכות, זכאים הנפגעים לפיצויים בגין כאב וסבל, הפסד שכר לעבר, החזר הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה, עקב התאונה.

עבור נפגעים שנותרו עם מוגבלות קבועה, קיימת זכאות לפיצוי עבור אובדן שכר עתידי ופנסיה, הוצאות לעתיד עבור טיפולים רפואיים, הוצאות נסיעה וניידות, הסתגלות לדיור ועזרים רפואיים. סכום הפיצוי משתנה בגין כל רכיב בהתאם למקרה. הפיצוי עבור כאב וסבל מוגבל בחוק והפיצוי עבור השתכרות מחושב במקסימום לפי שילוש השכר הממוצע במשק בניכוי מס הכנסה.

העקרונות בבסיס החקיקה

 • אחריות מוחלטת – החוק מגדיר מציאות שבה יש אחריות מוחלטת, כלומר אחריות שאינה מחייבת את ביסוס אשמתו של הנהג שגרם לתאונה. המשמעות היא שכל נפגע ונפגעת יכולים לקבל פיצוי על הפגיעה הפיזית או הנפשית שנגרמה להם בתאונה, ללא קשר אם הנהג/ת התרשל/ה או לא, או אפילו אם הנפגעים היו אחראיים חלקית או באופן מלא לתאונה.
 • ביטוח חובה – כדי לאפשר מערכת זו, חוק הפלת”ד מחייב ביטוח חובה לכל הנהגים בישראל. הביטוח כולל פוליסה המכסה נזקי גוף לנהג/ת לנוסעים ברכב ולהולכי רגל שנפגעו בתאונה. הרעיון הוא לוודא שניתן פיתוי לנפגעים ללא קשר לאשמה אישית.
 • ייחוד עילה – למעט חריגים בודדים, תביעות בגין נזק גוף כתוצאה מתאונות דרכים יכולות להתנהל רק על פי חוק פיצוי לנפגעי תאונות דרכים. עקרון זה מאפשר לחברות הביטוח ליצור פוליסת ביטוח אחידה לכולם, על בסיס גבולות הפיצויים הקבועים בחוק.
 • הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (קרנית) – הוקמה כדי לתת מענה למצבים שבהם הנהגים אינם מבוטחים או בלתי מזוהים. החוק קבע את ייסוד “קרנית” – קרן שאחראית על מתן פיצויים לנפגעי תאונות דרכים שאין להם זכות לפיצוי מכוח החוק. קרנית נותנת פיצויי למי שנפגעו בתאונות דרכים ולרכב שבו נסעו (לא כנהג) או ממנו נפגעו, אין ביטוח חובה תקף. למעשה קרנית מבטיחה שנפגעים (למעט נהגים) לא יוותרו ללא פיצוי עקב היעדר ביטוח חובה של הנהג/ת.

עקרונות אלה מכוונים להבטיח פיצוי ראוי לכל מי שנפגע בתאונות דרכים, הם גם מסירים את אי הוודאות ומקדמים טיפול מעשי, במקרים פשוטים ומורכבים כאחד. שימו לב שהחוק אינו מקים חובת פיצוי לתאונה מכוונת.

מהי תאונת דרכים לפי חוק הפלת”ד?

על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, “תאונת דרכים” כוללת מגוון רחב של אירועים. בחוק נכלל כל אירוע הגורם לנזק גוף, עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה. תפיסה זו מכסה לא רק תאונות דרכים טיפוסיות אלא מתרחבת למצבים כמו חניה במקום לא מוסדר שמובילה לתאונה, כל עוד תפקידו העיקרי של הרכב באותה עת היה שימוש לצרכי תעבורה.

הדגש הוא על נזקי גוף הקשורים לשימוש ברכב, במטרה לכסות קשת רחבה של מצבים מעבר לתאונות “הרגילות” והברורות. בין השאר נכנסים בתחום הזה תאונות שאין בהן מעורבים של שני רכבים כמו תאוות עצמיות.

אילו מסמכים תצטרכו להציג בתביעת תאונת דרכים?

 • רשיון רכב – במידה והנפגע היה הנהג.
 • ביטוח חובה של הרכב הפוגע או הרכב בו נהגת או נסעת.
 • כושר השתכרות – עדות להכנסות של הנפגע להוכיח פגיעה בהשתכרות.
 • דו”ח משטרה – דו”ח של הרשויות המתעד את פרטי התאונה.
 • רשומות רפואיות – רישומים מפורטים לגבי הפגיעה הגופנית ו/או הנפשית כתוצאה מהתאונה, לרבות- מגן דוד אדום, חדר מיון, בית חולים, קופת חולים, וגורמים  מטפלים.

השלבים המרכזיים בתביעה עקב תאונות דרכים

 • תיעוד התאונה – איסוף כל המידע והתיעוד הרלוונטי, לרבות דוחות משטרה, הצהרות עדים וצילומי הזירה.
 • איסוף מסמכים רפואים – קבלת דוחות ומסמכים רפואיים לתיעוד נזקי גוף ונפש כתוצאה מכך.
 • ייעוץ משפטי – התייעצות עם עורך דין המתמחה בתאונות דרכים להערכת המקרה והדרכה בהליך המשפטי.
 • הערכת גובה הפיצויים – עורכי הדין יעריכו את הפיצוי על סמך פרמטרים מרכזיים כמו רמת הנכות, הגיל וכושר ההשתכרות של הנפגע/ת. דבר זה יוכל להיעשות בשלב מתקדם יותר של ניהול התיק.
 • משא ומתן והליכים משפטיים – ניהול משא ומתן מול חברת הביטוח, במידת הצורך, להשגת פשרה ללא תביעה עם או בלי הערכת מומחה מוסכם לצרכי מו”מ.
 • הגשת התביעה לבית משפט כנגד חברת הביטוח הרלוונטית או לקרנית וניהול מו”מ לאחר הגשת התביעה וחוו”ד דעת של מומחים רפואיים שמונו בהסכמת הצדיים או ע”י בית המשפט.
 • פסק דין בבית המשפט.
 • קבלת פיצויים – סיום התביעה וקבלת הפיצוי שהוסכם או נפסק.

באילו מקרים לא תהיו זכאים לפיצויים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים?

לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ישנם מקרים ספציפיים בהם לא ניתן לקבל פיצויים ע”פ החוק עקב תאונת דרכים. אלו כוללים:

 • תאונות מכוונות – אם התאונה נגרמה בכוונה תחילה.
 • שימוש לא מורשה ברכב – שימוש ברכב ללא רשות או מעורבות בתאונה תוך כדי נסיעה ללא רשות, כאשר מדובר בנהג. נוסעים או הולכי רגל יהיו זכאים לפיצוי מקרנית.
 • נהיגה ללא רישיון – הפעלת רכב ללא רישיון נהיגה בתוקף כאשר מדובר בנהג. נוסעים או הולכי רגל יהיו זכאים לפיצוי מקרנית.
 • רכב המשמש לביצוע פשע – אם בעת התאונה הרכב שימש למטרת פשיעה
 • נהיגה ללא ביטוח – מעורבות בתאונה בעת נהיגה ברכב ללא ביטוח, כולל אם בעל/ת הרכב התיר/ה למישהו אחר לנהוג ברכב ללא ביטוח. נוסעים או הולכי רגל יהיו זכאים לפיצוי מקרנית, אם לא ידעו.

אם תבעתי לפי חוק הפלת”ד האם אני יכול לתבוע גם לפי פקודת הנזיקין?

אם אתם מגישים תביעה לפי חוק פיצוי לנפגעי תאונות דרכים ואתם זכאים מכוח החוק לפיצוי, אינכם רשאים לתבוע גם לפי פקודת הנזיקין בגין אותו אירוע. ניתן להגיש תביעות על פי חוקים אחרים אם התאונה איננה נכנסת לתנאים של חוק הפלת”ד. כאשר לא ניתן לתבוע לפי חוק הפלת”ד ובוחרים ב”מסלול” הנזיקין, חשוב לזכור שלא קיימת תקרת הפיצויים בגין כאב וסבל ושכר אשר הקיימת בחוק הפלת”ד. כאשר התאונה נכנסת להגדרה של תאונת דרכים על פי החוק, קיים כלל “יחוד העילה” לפיו לא ניתן לתבוע אלא ע”פ חוק הפלת”ד. לתביעה על פי חוק הפלת”ד יש יתרונות רבים מאחר והחוק מפשט מאוד את ההליך ואת קבלת הפיצויים הואיל ואין צורך להוכיח מי היה האשם בתאונה.

על מנת לבחור באיזה מסגרת אתם יכולים לתבוע ולהבין כמה פיצויים אתם צפויים לקבל וכך לשפר את סיכוייכם לקבלת הפיצוי המירבי האפשרי – אתם צריכים עורך דין מנוסה ומומחה. משרד עורכות הדין טירן-פז ושות הינו משרד בוטיק בו עורכות הדין המייסדות והוותיקות בעלות ניסיון מעשי מעל 30 שנה, מטפלות בכל תיק בתשומת לב קפדנית עם יחס אישי וחם והן מיומנות ומנוסות בטיפול בתאונות דרכים מורכבות ומסובכות.

השקט הנפשי שלכם ניצב בראש סדר העדיפויות שלנו, ולכן נדריך אתכם בכל שלב ויחד נהפוך אתגרים וקשיים בתיקים מורכבים להחלטות מוצלחות שמביאות תוצאות.

שאלות ותשובות

לא עם קבלת הפיצוי אין צורך להפריש כסף למס כלשהו. בחישוב הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים לוקחים בחשבון את השכר של הנפגע בניכוי מס הכנסה עד גובה מקסימלי של 25%.

במסגרת חוק הפלת”ד אפשר לתבוע על אבדן הכנסות עד לסכום של פי 3 מהשכר הממוצע במשק, באותה עת.

סכום הפיצוי משתנה בהתאם לחומרת הפציעות והנכות שנקבעה, גיל הנפגע, ההשפעה על חיי הנפגעים וגורמים נוספים כמו עיסוקו לפני התאונה ואובדן הכנסה עקב התאונה, הוצאות רפואיות, צורך בעזרת צד ג’. כל מקרה הוא ייחודי, והפיצוי מחושב בהתאם.

שתפו את המאמר
מאמרים אחרונים
תקציר
טירן-פז ושות'
טירן-פז ושות'

משרד עורכי דין

לייעוץ ללא עלות >>
לשאלות בווצאפ